Roční registrační poplatek, dospělí
60,- Kč
Roční registrační poplatek, děti do 15ti let
40,- Kč
Roční registrační poplatek nad 70 let
ZDARMA
Za zprostředkování MVS
50,- Kč


Tisk, kopírování – černobíle
3,- Kč/ A4 1 strana
Tisk, kopírování – černobíle
5,- Kč/ A4 oboustranně
Tisk, kopírování – barevné
12,- Kč/ A4 1 strana


Sankční poplatky
 
 Za překročení výpůjční lhůty
 
   bez písemného upozornění
5,- Kč
   I. písemné upozornění
25,- Kč
   II. písemné upozornění
40,- Kč
   III. písemné upozornění
75,- Kč
   IV. písemné upozornění
120,- Kč
 
 
 Za ztráty
   Čtenářského průkazu
15,- Kč
   Knihy
tržní cena knihy + 50,- Kč
   Časopisu
tržní cena časopisu + 20,- Kč
   Při ztrátě knih prostřednictvím MVS
je čtenář povinen zaplatit fotokopii
   
a vazbu díla
 
 
 Za poškození
   čárového kódu
20,- Kč