Úvod  Knihovna v Kobeřicích byla zřízena v roce 1946 v budově obecné školy a prvním knihovníkem byl učitel Zdenko Koch.
  V 50 a 60 letech Obecní knihovna stále fungovala v tehdy již nevyhovujících prostorách školy a knihovníky byli nejčastěji učitelé a učitelky. Postupně narůstal počet čtenářů, např. v roce 1965,kdy se o knihovnu vzorně staral obecní tajemník pan Jan Gilar, jich bylo registrováno 120 a knihovna měla ve svém fondu celkem 3.127 knih.

Teprve v roce 1975 byla knihovna přestěhována do prostor bývalé obřadní síně. Velmi výrazně se zvýšil počet čtenářů,také díky vedoucí knihovnici paní Mileně Hanzlíkové.
  Od roku 1980 se knihovna v Kobeřicích, z důvodů centrálního řízení Okresní knihovnou,stala pobočkou městské knihovny v Kravařích.
  V roce 1996 se knihovna oddělila od Okresní knihovny v Opavě a stala se samostatnou knihovnou,jejímž zřizovatelem je Obec Kobeřice.

  V roce 2002 došlo k přechodu výpůjčního systému do počítačové podoby v programu Lanius. Veškerý knihovní fond byl zpracován elektronicky.

  V září 2007 přešla knihovna na nový knihovní systém Clavius.

  V současné době je v knihovním fondu téměř 15 tisíc titulů a 42 titulů docházejících periodik. Knihovna má 389 registrovaných čtenářů.